Monthly Archives - oktober 2015

Skiltplan og ny barnehage i Fet kommune

Skiltplan Av flere aktører ble vi plukket ut til å gjennomføre skiltplanen til Fet kommune. Dette ga oss første oppgave for deres nye Tienbråten barnehage. Her stod vi for fasadeskilt, galger, dørskilt, henvisningsskilt og avdelingsskilt. Alle skilter er designet, produsert og montert av oss. Vi er veldig stolte av godt utført arbeide, og håper på flere oppdrag som denne. Vi takker Fet kommune for godt samarbeid.