• Beskrivelse

Beskrivelse

Nedgravingselement til skilt.

Stang settes ned i betongelementet som graves ned i bakken.
BG 60pkl/500 25 kg . Varenummer 151201