Turskiltprosjektet- det skal merkes i hele landet!

Vi er en anbefalt leverandør av skilter til Turskiltprosjektet.
Hos oss kan du trygt bestille og få hva du forventer.

 

Retnings-og stedsskilt laget for Lillesand og Omegn Turistforening.Retningsskiltene er i 3 mm lakkert aluminium med utskjært foliedekor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Anbefalte og godkjente» innebærer at leverandører og produsenter:

  • Kan dokumentere at de følger standarden som er en forutsetting for å støtte av Turskiltprosjektet
  • Mottar jevnlig informasjon fra Turskiltprosjektet vedrørende krav og spesifikasjoner
  • Blir invitert og deltar på egne samlinger for leverandører / produsenter
  • Kan veilede kunder (lag, organisasjoner, friluftsråd og andre foretak)  med sikte på å levere korrekt utførte turskilt og tur-informasjonstavler i henhold til retningslinjene for Turskiltprosjektet.

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knytta til turruter. Tiltakene skal være i overenstemmelse med retningslinjer for prosjektet (kriterier og manual) og Merkehåndboka. Perioden for Turskiltprosjektet er forlenget med en tildelingsrunde av midler i 2017. Etter prosjektslutt tas det sikte på å videreføre  prosjektet som permanent tilskuddsordning.

Les mer om prosjektet og finn profilmanual her Turskiltprosjektet

Her har vi laget retningskilter i turområder til Lillesand og Omegn Turistforening.

 

Skilter er her festet på alu.stang med klammer