Turskiltprosjektet

Norge skal merkes!
Vi er godkjent leverandør av skilter til Turskiltprosjektet.

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidige-stiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knytta til tur-ruter. Tiltakene skal være i overensstemmelse med retningslinjer for prosjektet (kriterier og manual) og Merkehåndboka. Fra 01.01.2019 avsluttes prosjektet og alle retningslinjer overføres til Merkehåndboka. Etter prosjektslutt videreføres en permanent tilskuddsordning som finansieres av fylkeskommuner og tippemidler.

Les mer om prosjektet og finn profilmanual her Turskiltprosjektet

Vi som leverandør må dokumentere at vi følger standardene og vi skal kunne veilede dere som kunder når det gjelder skilttypen vi leverer, samt oppdatere oss ved å delta på samlinger for leverandører og produsenter.

Veiviserskiltene som vi leverer produseres i  3mm lakkert aluminium med utskjært foliedekor i front.

Hos oss kan du trygt bestille og få det du forventer!