Salgs- og leveringsvilkår SKILT design AS

Salgsbetingelser:

 • SKILT design AS selger primært varer til næringsdrivende. Alle priser er derfor oppgitt eks. mva. Mva tillegges ordren ved bestilling.
 • Alle ordre under kr. 1500,- eks. mva. belastes med et småordre-gebyr kr. 100,-
 • Tilkopling av strøm til skilt eller skiltbelysning MÅ gjøres av autorisert elektriker.
 • Tilkobling til strøm er ikke inkl. i våre tilbud.
 • Det anses som inngått avtale om levering/produksjon ved innsendelse av ordre på vår nettsalgside, eller ved direktebestilling pr. mail eller telefon.
 • Ved bestilling vil du motta en ordrebekreftelse fra oss med leveringstid, så snart ordren er registrert av en av våre selgere.
 • Vi sender deg faktura som må betales før varene sendes fra oss.

Betalingsbetingelser:

 • Betaling skjer via faktura, netto pr. 10 dager. Faktura sendes deg når ordre er ekspedert. Varene sendes straks betalingen er registrert på vår konto.
 • Ordresum under kr. 10.000,- eks. mva faktureres forskuddsvis 100%. Ordresum over kr. 10.000,- eks. mva faktureres forskuddsvis 50%.
 • Ved forsinket betaling beregnes morarenter pålydende 9,25% løpende fra fakturaens forfallsdag.

Leveranse og frakt:

 • Frakt beregnes på hver og en vare. Fraktkostnad, emballasje og handling tilkommer alle fakturaer.
 • Alle ordre under kr. 1500,- eks. mva. belastes med et småordre-gebyr kr. 100,-
 • Lagerførte plukk-varer sendes normalt innen 5 arbeidsdager etter bestilling.
 • SKILT design AS påtar seg intet ansvar for skader som oppstår under transport, der kunde ikke reklamerer direkte til transportør ved levering.
 • Vi benytter EXW-løsning i dag. Det betyr at kjøper bærer all risiko under transport fra Skilt design AS til bestemmelsessted.
 • Vi benytter hovedsaklig Ramberg og Bring med mindre annet er avtalt med kunden.
 • Leveringstid på produksjonsvarer er normalt 15-20 virkedager avhengig av produkt, fra godkjent korrektur foreligger fra kunde.
 • SKILT design skal uten ugrunnet opphold underrette kunde om forhold som vil medføre forsinkelser av leveringen. Være seg ufullstendig produksjonsgrunnlag eller endringer i oppdraget etter at arbeidet er iverksatt.

Retur og refusjon:

 • Alle bestillinger betraktes som bindene fra ordre er mottatt av en av våre selgere.
 • All retur avtales, og kun etter nærmere avtale.
 • Vare som returneres skal være som ny, ubrukt, og i originalemballasjen. Retur uten avtale krediteres ikke. Ved avtale om retur belastes kunde for frakt og handling.
 • Spesialproduserte varer og produkter tas ikke i retur. Spesialbestilte varer må betales i sin helhet.

Mangler og reklamasjon:

 • SKILT design AS tar ikke noe ansvar for feil og mangler som kunde ikke oppdaget/rettet i korrektur før produksjonen startet.
 • Oppfatter kunde produktet som mangelfullt, må det reklameres skriftlig innen 10 dager.

Ved for sen reklamasjon mistes retten til å gjøre mangelen gjeldene.

 • Ved rettidig reklamasjon på mangel som ansees som lite graverende for produktets mening og formål (ingen markedsverdi eller informasjonsverdi forringes), begrenses SKILT design AS sitt ansvar til maks. 25% av fakturabeløp for den vare som er mangelfull.

Hevingen betinger at vare ikke benyttes, og leveres tilbake i sin helhet.

 • SKILT design AS skal alltid først gis muligheten til å rette opp mangelfull levering med ny vare, eller supplerende levering, før økonomisk kompensasjon er aktuelt.
 • Kunder kan ikke i noe tilfelle kreve kompensasjon for indirekte tap. Herunder driftstap, følgeskader og tapt fortjeneste, som følge av mangel på levert produkt.

Ansvarsbegrensning:

 • Ved force-majeure situasjoner er ikke SKILT design AS forpliktet til å opprettholde det avtalte leveringstidspunkt, eller erstatningsansvarlig for forsinket eller uteblitt levering.

Eiendomsrett:

 • Forslag, skisser og tegninger utarbeidet av SKILT design AS kan ikke benyttes av andre. Dette betraktes som vår eiendom og kan ikke kreves utlevert av kunden, om ikke det foreligger avtale om dette på forhånd. Underlag skal kun benyttes av kunde.

Benyttes skisser, bilder og/eller tegninger av andre enn SKILT design AS forbeholder vi oss retten til å fakturere for dette.

Vi oppbevarer produksjonskisser 12 måneder etter avsluttet oppdrag.

Skilt design AS har salgspant i alle solgte varer inntil kjøpesummen med renter og omkostninger er betalt i sin helhet ( pantelovens §3-14. jmf 3-22).

Tvister:

 • Eventuelle tvister skal forsøkes løses i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen 30 dager, etter en av partene har varslet den andre parten om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Kontaktinformasjon:

SKILT design AS
Org.nr. 952 307 843 MVA

Kobbervikdalen 119
3036 Drammen

Tlf. 32 20 96 50
firmapost@skiltdesign.no